Tapu tescil işlemi yapılırken, ham olan arazi ve arsalar üzerinde düzenleme ve çalışma yapılmasına parselasyon denir.

Parselasyon Nedir? Parselasyon Planı Ve İşlemi Nasıl Yapılır?

Tapu tescil işlemi yapılırken, ham olan arazi ve arsalar üzerinde düzenleme ve çalışma yapılmasına parselasyon denir. Buradaki amaç ham araziler ve arsalar üzerinde imarlı parseller oluşturmaktır. Parselasyon işleminde ham arsalar imarlı parsel haline getirilmektedir. Böylece plan sınırları içinde olup da hala düzenlemesi yapılmamış olan arsalar şekillenmiş olmaktadır.

Parselasyon İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Parselasyon işlemlerinde ilk yapılan işlem ifraz işlemidir. Bu işlemle kadastro parseli olan ve tarım arazisi olan arsalar imar planına uygun olarak imar parsellerine ayrılır. İkinci işlem olarak tevhit işlemi yapılır. Tevhit işleminde ise, değişik imar parselleri, imar mevzuatınca verimli olarak kullanılacak yerlerin verimlerini engelleyen durumlar ortadan kaldırılmaktadır. Bunun için de yapılan işlem, iki ya da fazlasının birleştirme işlemidir. Böylece kullanılmayan imar parselleri kullanılacak duruma getirilir. Kullanılacak parsel büyük değilse, birleştirme işlemi yapılır. Sonrasında tahsis işlemleri yapılır. Tahsisin anlamı ise yeni oluşturulan parsellerin imar adalarına bölüştürülmesidir. Bu parseller mal sahiplerine dağıtılır. Parselasyon işlemi yapılırken parseller içinde bulunan yol, meydan, otopark ve park gibi kamu için ayrılan yerlerin herhangi birisinin veya birkaç tanesini kapsayacak şekilde ayrım yapılır.

Parselasyon İşlemi Neden Yapılır?

Bu işlemin amacı kentleşmenin düzenli bir şekilde olmasını sağlamaktır. Yapılan parselasyon işlemleri sonunda tapuda esas alınan arazi ya da arsanın düzenleme planı belirlenir.

Parselasyon Planı Nasıl Yapılmaktadır?

Parselasyon planı, uygulama haritasına göre yapılmaktadır. Arazi veya arsaya uygulanmış olan imar parsellerinin rölöve ölçülerine göre yapılır. Plan paftalarına bakılırken var olan haritaların anahtarları kullanılır. Mürekkepleme ve tersim işlemleri yönetmelik hükümlerine uymalıdır. Bu planlar ayrıca 1/ 1000 ya da daha büyük olan ölçeklere göre hazırlanır. Paftaya denk gelen tüm nirengi noktaları, yeni ve eski poligon noktaları ve kadastro durumu usule uygun şekilde kesik hatlar şeklinde tersim edilir. Parselasyon işleminden sonra da plan oluşturulur. Bu planlar, 1 ay boyunca ilgili idareye asılmaktadır. Süre dolunca plan kesinleşir. Hükümler uygulanmaya başlar.

Parselasyon Ne İşe Yaramaktadır?

Parselasyon işlemleri, kentleşme sürecinin daha düzenli bir şekilde işleyebilmesi, üst ve alt yapı hizmetlerinden doğru bir şekilde faydalanılması sağlanmaktadır. Böylece çarpık kentleşmenin önüne geçilerek, daha düzenli bir kentleşme sağlanmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here