Kira Akdi Ne Zaman Sona Erer?

Türk Borçlar yasasının yapmış olduğu yenilikler kira akdinde de karşımıza çıkmaktadır. Kiracıların kira akdi bitiminden 15 gün öncesinden bildirimde bulunmaları halinde kira akdine devam etmemek gibi bir hakları bulunmaktadır.

Kira Akdi Ne Zaman Sona Erer?

Kiracıların kira akdi bitiminden 15 gün öncesinden bildirimde bulunmaları halinde kira akdine devam etmemek gibi bir hakları bulunmaktadır. 2012’de yürürlüğe girmiş olan Türk Borçlar Yasasında birçok yenilik bulunmaktadır. Bu yasaların sonuçları ise yaşandıkça ortaya çıkmaktadır. Bunların içinde kira akdi de vardır. Genellikle kira sözleşmeleri 1 senelik yapılmaktadır. 1 sene sonrasında sözleşme kendiliğinden biter. Bu süre sonucunda normal koşullarda kiracının tahliye etmesi gerekir.

Ancak durum hiç de sanıldığı gibi değildir. Çünkü yeni düzenlemede iş yeri veya evinizi kiraya verdiğinizde, süresi dolsa da 10 sene daha aynı kiracının oturma hakkı bulunmaktadır. Türk Borçlar Yasasının maddesi gereği, iş yeri ya da konut kiralamalarında belirli bir süre sözleşme yapılır ve süre bittikten sonra 15 gün önceden bildirimde bulunması halinde devam etmeme gibi bir hakkı bulunuyor. Ayrıca kiracının 15 gün öncesinde bildirimde bulunduğunda aynı yerde kalmak isterse 1 sene daha kirasını uzatabilir ve 10 boyunca yenileyebilir. 10 yıl dolduğunda ise mülk sahibi kira akdini bitirebilir.

Boş Tutulan Gayrimenkuller

Kiracılar, mal sahibine nazaran korunmaya daha muhtaç olarak görülmüştür. Türkiye’de son senelerde inşaat sektöründe büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Yapılan konutların çoğu ise yatırım amaçlı satın alınmaktadır. Yatırım amacı ile alınan ve kiraya verdikleri zaman yaşayacakları sıkıntı nedeni ile birçok iş yeri ve konut boş olarak elde tutulmaktadır.

Ortaklar Şirketin Kira Borcundan Sorumlu mu?

Çok sık rastlanan bir durumdur. Şirketlere iş yerinizi kiraya verdiniz. Bu durumda gayrimenkul sahibi kendisini daha güvende hisseder. Şirket olduğu için alacaktan yana sorun yaşanmayacağı zannedilir. Bazen kiralarını ödeyemeyen şirketler, geçmiş dönem borçlarını da bırakarak şirketi kapatır. Böylece en başta çok güvendiğiniz şirket size borcunu ödeyemez.

Peki Ne Yapmalı?

Böyle bir durumda kalındığında, araştırmadan sözleşme yapılmamasında fayda var. Ticaret şirketlerinin, şirketi meydana getiren ortaklardan ayrı ve farklı bir tüzel kişiliği vardır. Şirket unvanıyla imzalanan kira sözleşmelerinde kira borcundan ortaklar değil, şirket tüzel kişiliğinin kendisi sorumludur. Şirketin kira borcundan dolayı icra takibine uğradığı durumlarda şirket ortakları, eğer şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermayeyi henüz ödememişlerse bu kira borcundan dolayı, alacaklı tarafından gönderilen haciz ihbarnamesi nedeniyle bu sermaye borçlarını kira borcu için icra dairesine ödemek zorunda kalabilirler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here