İstimlak Nedir Ve İstimlak Tutarı Nasıl Hesaplanır?

İstimlak, tüzel kişilerin ya da devletin, kamuya faydalı olması adına özel mülklerde olan gayrimenkullerin bir kısmının veya tamamının bir bedel ödenerek tarafına geçirilmesine denir.

İstimlak Nedir Ve İstimlak Tutarı Nasıl Hesaplanır?

İstimlak, tüzel kişilerin ya da devletin, kamuya faydalı olması adına özel mülklerde olan gayrimenkullerin bir kısmının veya tamamının bir bedel ödenerek tarafına geçirilmesine denir. Bir taşınmaz istimlak edilmek kaydıyla imar planına uygun olacak şekilde yol, park, tramvay, metro, üst geçit, alt geçit, mezarlık ve otopark gibi kamusal alanlar için kullanılır. Bir taşınmaz istimlak edildiği takdirde taşınmazın bedeli peşin ödenir. Üniversiteler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediyeler istimlak yapabilirler. İstimlak ile ilgili işlemler yapılırken ilk önce nerenin yıkılacağına karar verilir. Bu karar tespitler sonucunda verilir. Yapının imarı ve ağaç sayısı tespit edilir. Taşınmazın malikine tebligat gönderilerek, uzlaşma komisyonuna davet edilir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen değerler ile taşınmazın değeri tespit edilir. Gayrimenkul sahibi bedel için uzlaşma tutanağına imzasını atar.

Peki İstimlak Tutarı Nasıl Hesaplanır?

İstimlak bedelleri, gayrimenkulün yüz ölçümü, cinsi, kıymet değerini etkileyen tüm unsurlar ve niteliklerin ve bütün unsurların ayrı değerleri, yapılmış olan kıymet bedelleri, vergi beyanı, istimlak edilmeden önce emsallerine bakılarak yapılan satış değeri, kaynak veya malın çevre koşullarına göre kullanılması durumunda getireceği gelir, resmi birim fiyatları, yıpranma payı, yapı maliyetleri istimlak bedeli hesaplanırken oldukça önemlidir. Bu istimlak bedeli hesaplanırken objektif olarak yapılır ve bütün etkenler teker teker belirtilerek yazılır. Tarafların beyanlarını göz ardı etmeden gerekçeli değerlendirme raporu hazırlanır. Gayrimenkulün istimlak değeri böylece tespit edilir.

Kamulaştırma ve İstimlak Arasındaki Fark Nedir?

Aslında istimlak ve kamulaştırma aynı anlama gelmektedir. Belediye tarafından kamulaştırmanın yani istimlak yapılması için imar planında gayrimenkulün kamu hizmetine tahsis edilmiş olması gerekmektedir. İstimlak kapsamında kamunun faydası gözetilirken, belediye encümenleri ve köy ihtiyar heyeti kararları, illerde valinin onayı ve ilçelerde ise kaymakamın onayı ile yapılır. Üniversite yönetim kurulunun kararları rektörün, ilçe idare kurulları kararı valilik tarafından yapılmaktadır. TRT yönetim kurulu kararı yüksek kurum başkanının, yüksek öğretim kurulu kararı kurul başkanının kararı ya da denetime bağlı oldukları bakanlığa, tüzel kişiler ya da gerçek kişileri yararına köy, belediye ve özel idare tarafından verilen kararlar ise valinin onayıyla tamamlanır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here